Vendor: Microsoft

Tehnologije: Cloud Computing

Ovu edukaciju možete pohađati 90% subvencionirano uz HZZ vaučer.

Edukacija se temelji na globalno najpopularnijem Microsoftovom kurikulumu koja se odnosi na područje računarstva u oblaku (engl. cloud). Predavanja i praktične vježbe provode Algebrini stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u primjeni navedenih tehnologija u praksi te iskustvom u prenošenju znanja.

Kako bismo vam olakšali usvajanje novih Azure znanja i vještina prije samog pohađanja edukacije osigurali smo vam besplatno pohađanje Microsoft edukacije AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals. Edukaciji ćete moći pristupiti uživo u učionici u Zagrebu ili online te ćete dobiti pristup nastavnom materijalu na našem LMS sustavu.

 

Uz obveznu završnu provjeru znanja svim studentima osigurali smo i mogućnost pristupanja MeasureUp probnom certifikacijskom ispitu i službenom Microsoftovom certifikacijskom ispitu čijim polaganjem kandidati ostvaruju i status Microsoft Certified: Azure Administrator Associate.

 

Tijekom edukacije IT profesionalci će usvojiti vještine i znanja za upravljanje Azure preplatama, osiguranje identiteta, administriranje infrastrukture, konfiguriranje virtualnog umrežavanja, povezivanje Azurea i lokalnih (eng. on-premises) resursa i upravljanje mrežnim prometom. IT profesionalci naučiti će kako implementirati rješenja za pohranu podataka, kreirati i skalirati virtualne strojeve, implementirati web aplikacije i kontejnere, izraditi sigurnosne kopije i dijeliti podatke te nadgledati svoja rješenja.

Osnovne informacije

Move Icon

Moduli koji će se izvoditi

Learn how to configure Azure Active Directory, including features like Azure AD join and self-service password reset. After completing this module, students will be able to:

 • Define Azure AD concepts, including identities, accounts, and tenants
 • Describe Azure AD features to support different configurations
 • Understand differences between Azure AD and Active Directory Domain Services (AD DS)
 • Choose between supported editions of Azure AD
 • Implement the Azure AD join feature
 • Use the Azure AD self-service password reset feature

Learn how to configure user and group accounts. After completing this module, students will be able to:

 • Configure users accounts and user account properties
 • Create new user accounts
 • Import bulk user accounts with a template
 • Configure group accounts and assignment types

Learn how to configure Azure subscriptions, including how to obtain a subscription, implement cost management, and apply Azure resource tags. After completing this module, students will be able to:

 • Determine the correct region to locate Azure services
 • Review features and use cases for Azure subscriptions
 • Obtain an Azure subscription
 • Understand billing and features for different Azure subscriptions
 • Use Microsoft Cost Management for cost analysis
 • Discover when to use Azure resource tagging
 • Identify ways to reduce costs

Learn how to configure Azure Policy to implement compliance requirements. After completing this module, students will be able to:

 • Create management groups to target policies and spending budgets
 • Implement Azure Policy with policy and initiative definitions
 • Scope Azure policies and determine compliance

Learn how to use role-based access control (RBAC) to ensure resources are protected, but users can still access the resources they need. After completing this module, students will be able to:

 • Identify features and use cases for role-based access control
 • List and create role definitions
 • Create role assignments
 • Identify differences between Azure RBAC and Azure Active Directory roles
 • Manage access to subscriptions with RBAC
 • Review built-in Azure RBAC roles

You will learn how to select a tooling option such as Azure portal, Azure PowerShell, Azure CLI, or Azure Cloud Shell. After completing this module, students will be able to:

 • Manage resources with the Azure portal
 • Manage resources with Azure Cloud Shell
 • Manage resources with Azure PowerShell
 • Manage resources with Azure CLI

You’ll learn how to use resource groups to organize your Azure resources. After completing this module, students will be able to:

 • Identify the features and usage cases for Azure Resource Manager
 • Describe each Azure Resource Manager component and its usage
 • Organize your Azure resources with resource groups
 • Apply Azure Resource Manager locks
 • Move Azure resources between groups, subscriptions, and regions
 • Remove resources and resource groups
 • Apply and track resource limits

You’ll learn how to use Azure Resource Manager templates to consistently deploy assets. After completing this module, students will be able to:

 • List the advantages of Azure templates
 • Identify the Azure template schema components
 • Specify Azure template parameters
 • Locate and use Azure Quickstart Templates

Learn to configure virtual networks and subnets, including IP addressing. After completing this module, students will be able to:

 • Describe Azure Virtual Network features and components
 • Identify features and usage cases for subnets and subnetting
 • Identify usage cases for private and public IP addresses
 • Create and determine which resources require public IP addresses
 • Create and determine which resources require private IP addresses
 • Create virtual networks

Learn how to implement network security groups, and ensure network security group rules are correctly applied. After completing this module, students will be able to:

 • Determine when to use network security groups
 • Implement network security group rules
 • Evaluate network security group effective rules
 • Examine advantages of application security groups

Learn how to configure Azure DNS including custom domain names and record sets. After completing this module, students will be able to:

 • Identify features and usage cases for domains, custom domains, and private zones
 • Verify custom domain names by using DNS records
 • Implement DNS zones, DNS delegation, and DNS record sets

Learn to configure an Azure Virtual Network peering connection and address transit and connectivity concerns. After completing this module, students will be able to:

 • Identify usage cases and product features of Azure Virtual Network peering
 • Configure your network to implement Azure VPN Gateway for transit connectivity
 • Extend peering by using a hub and spoke network with user-defined routes and service chaining

Learn how to configure network routes, including endpoints and private links. After completing this module, students will be able to:

 • Implement system routes and user-defined routes
 • Configure a custom route
 • Implement service endpoints
 • Identify features and usage cases for Azure Private Link and endpoint services

Learn how to configure an internal or public load balancer. After completing this module, students will be able to:

 • Identify features and usage cases for Azure Load Balancer
 • Implement public and internal Azure load balancers
 • Compare features of load balancer SKUs and configuration differences
 • Configure back-end pools, load-balancing rules, session persistence, and health probes

Learn how to configure Azure Application Gateway. After completing this module, students will be able to:

 • Identify features and usage cases for Azure Application Gateway
 • Implement an Azure application gateway, including selecting a routing method
 • Configure gateway components, such as listeners, health probes, and routing rules

Learn how to configure storage accounts, including replication and endpoints. After completing this module, students will be able to:

 • Identify features and usage cases for Azure storage accounts
 • Select between different types of Azure Storage and storage accounts
 • Select a storage replication strategy
 • Configure network access to storage accounts
 • Secure storage endpoints

Learn how to configure Configure Azure Blob Storage, including tiers and object replication. After completing this module, students will be able to:

 • Identify features and usage cases for Azure Blob Storage
 • Configure Blob Storage and Blob access tiers
 • Configure Blob lifecycle management rules
 • Configure Blob object replication
 • Upload and price Blob Storage

Learn how to configure common Azure Storage security features like storage access signatures. After completing this module, students will be able to:

 • Configure a shared access signature (SAS), including the uniform resource identifier (URI) and SAS parameters
 • Configure Azure Storage encryption
 • Implement customer-managed keys
 • Recommend opportunities to improve Azure Storage security

Learn how to configure Azure Files and Azure File Sync. After completing this module, students will be able to:

 • Identify storage for file shares and blob data
 • Configure Azure file shares and file share snapshots
 • Identify features and use cases of Azure File Sync
 • Identify Azure File Sync components and configuration steps

Learn how to configure Azure Storage with tools like Azure Storage Explorer and AZCopy. After completing this module, students will be able to:

 • Configure and use Azure Storage Explorer
 • Configure the Azure Import/Export service
 • Use the WAImportExport tool with the Azure Import/Export service
 • Configure and use AZCopy

Learn how to configure virtual machines including sizing, storage, and connections. After completing this module, students will be able to:

 • Create a virtual machine planning checklist
 • Determine virtual machine locations and pricing models
 • Determine the correct virtual machine size
 • Configure virtual machine storage

Learn how to configure virtual machine availability including vertical and horizontal scaling. After completing this module, students will be able to:

 • Implement availability sets and availability zones
 • Implement update and fault domains
 • Implement Azure Virtual Machine Scale Sets
 • Autoscale virtual machines

Learn how to configure an Azure App Service plan, including pricing and scaling. After completing this module, students will be able to:

 • Identify features and usage cases for Azure App Service
 • Select an appropriate Azure App Service plan pricing tier
 • Scale an Azure App Service plan
 • Scale out an Azure App Service plan

Learn how to configure and monitor Azure App Service instances, including deployment slots. After completing this module, students will be able to:

 • Identify features and usage cases for Azure App Service
 • Create an app with Azure App Service
 • Configure deployment settings, specifically deployment slots
 • Secure your Azure App Service app
 • Configure custom domain names
 • Backup and restore your Azure App Service app
 • Configure Azure Application Insights

Learn how to configure Azure Container Instances including container groups. After completing this module, students will be able to:

 • Identify when to use containers versus virtual machines
 • Identify the features and usage cases of Azure Container Instances
 • Implement Azure container groups

Learn how to configure backup and restore policies that meet your company’s regulatory needs. After completing this module, students will be able to:

 • Identify features and usage cases for Azure Backup
 • Configure Azure Recovery Services vault backup options
 • Configure the Microsoft Azure Recovery Services (MARS) agent for Azure Backup
 • Implement on-premises file and folder backups

Learn how to configure backup and restore policies that meet your company’s regulatory needs. After completing this module, students will be able to:

 • Identify features and usage cases for Azure Backup
 • Configure Azure Recovery Services vault backup options
 • Configure the Microsoft Azure Recovery Services (MARS) agent for Azure Backup
 • Implement on-premises file and folder backups

Learn how to configure backup and restore policies that meet your company’s regulatory needs. After completing this module, students will be able to:

 • Identify features and usage cases for Azure Backup
 • Configure Azure Recovery Services vault backup options
 • Configure the Microsoft Azure Recovery Services (MARS) agent for Azure Backup
 • Implement on-premises file and folder backups

Learn how to configure Azure Monitor, including querying the Azure Monitor activity log. After completing this module, students will be able to:

 • Identify the features and usage cases for Azure Monitor
 • Configure and interpret metrics and logs
 • Identify the Azure Monitor components and data types
 • Configure the Azure Monitor activity log

Learn how to configure Azure alerts including action groups. After completing this module, students will be able to:

 • Identify Azure Monitor alerts, including alert types and alert states
 • Configure Azure Monitor alerts
 • Create alert rules and action groups

You will learn how to configure Log Analytics including structuring queries. After completing this module, students will be able to:

 • Identify the features and usage cases for Log Analytics
 • Create a Log Analytics workspace
 • Structure a Log Analytics query and review results

You’ll learn how to configure Network Watcher and troubleshoot common networking problems. After completing this module, students will be able to:

 • Identify the features and usage cases for Azure Network Watcher
 • Configure diagnostic capabilities like IP Flow Verify, Next Hop, and Network Topology
Exam AZ-104: Microsoft Azure Administrator (fakultativno)

Brzi upit

Prijavite se

Lokacija 


Trajanje: 40 sati

Brzi upit