Vendor: Microsoft

Ovu edukaciju možete pohađati više od 80% subvencionirano uz HZZ vaučer.

Tijekom edukacije studenti će usvojiti temeljne vještine i znanja korištenja PowerShella za administriranje i automatizaciju zadataka na Windows poslužitelju te za prepoznavanje i provedbu naredbe koja im je potrebna za izvođenje određenog zadatka.

 

Osim toga, polaznici će naučiti izraditi skripte potrebne za provedbu naprednih zadataka u cilju njihove automatizacije. Kroz edukaciju polaznici će usvojiti vještine primjenjive na brojnim Microsoftovim proizvodima, uključujući Windows Server, Windows klijent, Microsoft Azure i Microsoft 365. Edukacija se neće fokusirati niti na jedan od navedenih sustava, ali Windows Server će poslužit kao primjer i podloga za usvajanje opisanih tehnika.

Osnovne informacije

Move Icon

Moduli koji će se izvoditi

This module introduces you to Windows PowerShell and its versions. It discusses commonly used host applications. It explains how to use Microsoft Visual Studio Code (VS Code) to develop PowerShell scripts. After completing this module, students will be able to:

 • Describe Windows PowerShell and its major versions
 • Identify the common Windows PowerShell hosting applications
 • Describe points to consider when using PowerShell
 • Explain how to configure the Windows PowerShell console host
 • Explain how to configure the Windows PowerShell ISE host
 • Describe how to use VS Code for PowerShell scripting

This module covers the cmdlet structure and parameters for using Windows PowerShell cmdlets. It also explains how to use tab completion and how to display About files content. After completing this module, students will be able to:

 • Describe cmdlet structure
 • Identify how to use Windows PowerShell parameters
 • Explain how to use tab completion
 • Explain how to display the About files content
 • Use About files

This module explains how to find Windows PowerShell cmdlets that you can use to perform specific tasks. It also covers how to use Get-Help to retrieve detailed information about a cmdlet and its parameters. After completing this module, students will be able to:

 • Describe the relationship between modules and cmdlets
 • Identify options for finding cmdlets
 • Describe aliases
 • Use aliases
 • Explain how to use Show-Command
 • Explain how to use Get-Help
 • Review help
 • Explain how to interpret the help file contents
 • Explain how to update the local help content

This module covers the cmdlets that are used to administer Active Directory Domain Services. After completing this module, students will be able to:

 • Identify user management cmdlets
 • List group management cmdlets
 • Manage users and groups
 • Describe the cmdlets for managing computer objects
 • Describe the cmdlets for managing organizational units (OUs)
 • Describe the cmdlets for managing Active Directory objects
 • Manage Active Directory objects

This module covers the PowerShell modules and cmdlets that are used to configure network settings for Windows devices. After completing this module, students will be able to:

 • Identify cmdlets for managing TCP/IP settings
 • Describe how to manage local routing table settings
 • Describe how to modify DNS client configuration
 • List cmdlets for managing Windows Firewall
 • Configure network settings

This module covers cmdlets that are used to configure settings related to Group Policy, Server Manager, Hyper-V, and Internet Information Services (IIS). After completing this module, students will be able to:

 • Describe the cmdlets for managing Group Policy Objects (GPOs)
 • Describe the cmdlets for managing server features, roles, and services
 • Describe the cmdlets for managing Hyper-V and virtual machines (VMs)
 • Describe the cmdlets for managing and administering Internet Information Services (IIS)

This module covers common PowerShell cmdlets that can be used to perform tasks on a local Windows 10 computer. After completing this module, students will be able to:

 • Describe the cmdlets for managing Windows 10 devices
 • Describe the cmdlets for managing local permissions with Windows PowerShell

This module explains about the Windows PowerShell pipeline and some basic techniques for running multiple commands in it. After completing this module, students will be able to:

 • Describe the features and functionalities of the pipeline
 • Use the appropriate terminology to describe the pipeline output and pipeline objects
 • Explain how to discover and display object members
 • Review object members
 • Describe the cmdlets used to format the pipeline output for display
 • Format pipeline output

This module explains how to manipulate objects in the pipeline by using commands that sort, select, and measure objects. After completing this module, students will be able to:

 • Explain how to sort objects by a specified property
 • Sort objects by using the Sort-Object command
 • Explain how to measure objects’ numeric properties
 • Measure objects by using the Measure-Object command
 • Explain how to display a subset of objects in a collection
 • Explain how to display a customized list of objects’ properties
 • Select objects by using the Select-Object command
 • Explain how to create calculated properties
 • Create custom calculated properties for display

This module explains how to filter objects out of the pipeline by using the Where-Object cmdlet to specify various criteria. After completing this module, students will be able to:

 • List the major PowerShell comparison operators
 • Explain how to filter objects by using basic syntax
 • Explain how to filter objects by using advanced syntax
 • Filter objects
 • Explain how to optimize filtering performance in the pipeline

This module explains how to enumerate objects in the pipeline so that you can work with one object at a time during automation. After completing this module, students will be able to:

 • Explain the purpose of enumeration
 • Explain how to enumerate objects by using basic syntax
 • Perform basic enumerations
 • Explain how to enumerate objects by using advanced syntax
 • Perform advanced enumeration

This module explains how to send pipeline data to files and in various output formats. After completing this module, students will be able to:

 • Explain how to write pipeline data to a file
 • Explain how to convert pipeline data to the comma-separated values (CSV) format
 • Explain how to convert pipeline data to the XML format
 • Explain how to convert pipeline data to the JavaScript Object Notation (JSON) format
 • Explain how to convert pipeline data to the HTML format
 • Export data
 • Explain how to send pipeline data to other locations
 • Describe how PowerShell matches incoming pipeline data to the parameters of a cmdlet

This module explains how the Windows PowerShell command-line interface passes objects from one command to another in the pipeline. After completing this module, students will be able to:

 • Describe pipeline parameter binding
 • Identify ByValue parameters
 • Pass data by using ByValue
 • Identify ByPropertyName parameters
 • Pass data ByPropertyName
 • Pass pipeline data ByPropertyName
 • Use manual parameters to override the pipeline
 • Use parenthetical commands
 • Expand property values

This module covers PowerShell providers that connect Windows PowerShell to data stores. They offer an easier-to-understand and consistent interface for working with data stores. After completing this module, students will be able to:

 • Explain the purpose of PowerShell providers
 • Compare different PowerShell provider capabilities
 • Explain how to access PowerShell provider help files
 • Explain how to review a list of providers and the help options for a specific provider

This module explains how to work with PowerShell drives. After completing this module, students will be able to:

 • Explain the purpose and use of PowerShell drives
 • Identify the cmdlets for using PowerShell drives
 • Explain how to find, delete, and create files and directories
 • Explain how to use Windows PowerShell to manage the file system
 • Explain how to work with the registry
 • Explain how to use Windows PowerShell to manage the registry
 • Explain how to work with certificates
 • Explain how to work with other PowerShell drives

This module covers CIM and WMI technologies to connect to a common information repository that contains management information that you can query and manipulate. After completing this module, students will be able to:

 • Describe the architecture of CIM and WMI
 • Explain the purpose of the repository
 • Explain how to locate online documentation for repository classes
 • Locate online class documentation

This module explains the structure of the namespaces that contain classes and also how to query instances of a class. It covers how to query remote computers by using ad-hoc connections and CIM sessions. After completing this module, students will be able to:

 • List the available namespaces
 • List local repository namespaces
 • Retrieve a list of classes from a namespace
 • Retrieve a list of classes from the rootCIMv2 namespace and sort them
 • Query instances of a specified class
 • Query instances of a specified class by using WMI, CIM, and WMI Query Language (WQL)
 • Connect to remote computers by using CIM or WMI
 • Create and manage CIM sessions
 • Query repository classes from remote computers by using CIM sessions objects

This module explains how to use CIM and WMI to make changes by using methods. Discovering and understanding these methods is an important step in querying and manipulating the repository information. After completing this module, students will be able to:

 • Discover the methods of repository objects
 • Locate online documentation for methods
 • Locate the methods of the Win32_Service class and their documentation
 • Explain how to invoke methods of repository objects
 • Use methods for the Win32_OperatingSystem and Win32_Process classes

This module explains how to create variables, name them correctly, and assign the correct data type, while ensuring the data you store in variables is in the correct format and easily accessible. After completing this module, students will be able to:

 • Explain the purpose of variables
 • Describe the naming rules for using variables
 • Explain how to assign a value to a variable
 • Describe variable types
 • Explain how to assign a variable type

This module explains how to use arrays and hash tables in Windows PowerShell scripts. After completing this module, students will be able to:

 • Explain the purpose of an array
 • Work with arrays and their contents
 • Work with array lists and their contents
 • Manipulate arrays and array lists
 • Explain the purpose of a hash table
 • Work with hash tables and their contents
 • Manipulate hash tables

This module explains how to create and run scripts. After completing this module, students will be able to:

 • Describe Windows PowerShell scripts
 • Explain how to find scripts and modify them
 • Describe how to create scripts
 • Describe the PowerShellGet module
 • Explain how to run Windows PowerShell scripts
 • Describe the script execution policy
 • Set the script execution policy
 • Explain how to use AppLocker to help secure Windows PowerShell scripts
 • Explain how to digitally sign scripts
 • Digitally sign a Windows PowerShell script.

This module explains how to use scripting constructs for iteration and decision making in Windows PowerShell. After completing this module, students will be able to:

 • Describe the syntax of the ForEach construct
 • Use the ForEach construct
 • Describe the syntax of the If construct
 • Use the **If **construct
 • Describe the syntax of the Switch construct
 • Use the Switch construct
 • Describe how to use the For construct
 • Describe the other loop constructs
 • Explain how to use Break and Continue

This module explains how to import data from a text file, CSV file, XML file, and JavaScript Object Notation (JSON) file. After completing this module, students will be able to:

 • Describe how to use Get-Content to review file data
 • Describe how to use Import-Csv to retrieve data
 • Describe how to use Import-Clixml to import XML data
 • Describe how to use ConvertFrom-Json to work with JSON data
 • Import data from text, CSV, and XML files

This method explains multiple methods for accepting user input in a Windows PowerShell script. After completing this module, students will be able to:

 • Identify values in a script that are likely to change
 • Explain how to use Read-Host to accept user input
 • Explain how to use Get-Credential to accept user credentials
 • Explain how to use Out-GridView to obtain user input
 • Obtain user input by using Read-Host, Get-Credential, and Out-GridView
 • Explain how to pass parameters to a script
 • Obtain user input by using parameters

This module covers troubleshooting PowerShell scripts and understanding error messages. After completing this module, students will be able to:

 • Describe how error messages are stored
 • Explain how to add more troubleshooting information to scripts
 • Describe how to configure breakpoints for troubleshooting
 • Explain how to troubleshoot a script
 • Describe error actions in Windows PowerShell

This module covers how to create modules and functions in Windows PowerShell scripts. After completing this module, students will be able to:

 • Describe functions
 • Describe the implications of variable scope
 • Explain how to use dot sourcing
 • Create a function in a script
 • Explain how to create a module
 • Create a module

This module explains how to use remoting to perform administration on remote computers. After completing this module, students will be able to:

 • Describe the Windows PowerShell remoting architecture
 • Explain the difference between Windows PowerShell remoting and other forms of remote administration
 • Describe Windows PowerShell remoting security and privacy features
 • Enable remoting on a computer
 • Use Windows PowerShell remoting for single-computer management
 • Use Windows PowerShell remoting for multiple-computer management
 • Use Windows PowerShell remoting
 • Explain the difference between local output and remoting output

This module covers some useful advanced techniques that will help overcome the limitations of basic Windows PowerShell remoting. After completing this module, students will be able to:

 • Configure common remoting options
 • Send parameters and local variables to remote computers
 • Describe the use of Windows PowerShell scopes
 • Send local variables to a remote computer
 • Configure multi-hop remoting authentication

This module explains how to establish and manage persistent connections to remote computers, known as Windows PowerShell sessions or PSSessions. After completing this module, students will be able to:

 • Explain the purpose of persistent connections
 • Create and use a PSSession
 • Transmit commands by using a PSSession
 • Explain how to disconnect from PSSessions
 • Disconnect and reconnect to PSSessions
 • Explain the concept of implicit remoting

This module explains the Azure PowerShell environment and the Az module for Windows PowerShell. It also explains how to manage Microsoft Entra ID by using PowerShell modules. After completing this module, students will be able to:

 • Describe Azure PowerShell
 • Describe the Azure Az PowerShell module
 • Install the Azure Az PowerShell module
 • Migrate Azure PowerShell from AzureRM to Az
 • Describe the Azure Active Directory module for Windows PowerShell and Azure Active Directory PowerShell for Graph modules

This module covers Azure Cloud Shell and its features. After completing this module, students will be able to:

 • Describe Azure Cloud Shell
 • Describe features and tools for Azure Cloud Shell
 • Use Azure Cloud Shell

This module explains how to install the necessary modules for cloud services management and use PowerShell commands to perform simple administrative tasks on cloud resources like Azure virtual machines, Azure subscriptions and Azure storage accounts. After completing this module, students will be able to:

 • Describe, install, and use the Azure PowerShell environment
 • Describe and use Azure Cloud Shell
 • Manage Azure VMs with Azure PowerShell
 • Manage Azure storage accounts and subscriptions with Azure PowerShell

This module covers how to give access to the services in Microsoft 365, so that you can create user accounts and then assign licenses that provide access to the services. After completing this module, students will be able to:

 • Describe the benefits of using PowerShell for Microsoft 365
 • Explain how to connect to a Microsoft 365 tenant with PowerShell
 • Explain how to create and manage users in Microsoft 365 with PowerShell
 • Explain how to create and manage groups in Microsoft 365 with PowerShell
 • Explain how to manage roles in Microsoft 365 with PowerShell
 • Explain how to manage licenses in Microsoft 365 with PowerShell

This module covers managing mailboxes, resources, and admin roles in Exchange Online with PowerShell. After completing this module, students will be able to:

 • Explain how to connect to Exchange Online by using PowerShell
 • Explain how to manage mailboxes in Exchange Online
 • Explain how to manage resources in Exchange Online
 • Explain how to manage admin roles in Exchange Online

This module describes SharePoint Online, which is a collaboration service that allows to store and share information through a web-based interface. The module explains how to manage SharePoint Online users and groups with PowerShell. After completing this module, students will be able to:

 • Explain how to connect to SharePoint Online by using PowerShell
 • Explain how to manage SharePoint Online users and groups with PowerShell
 • Explain how to manage sites with PowerShell
 • Explain how to manage external user sharing with PowerShell

This module explains how to use Microsoft Teams PowerShell module to perform tasks such as creating teams and managing user permissions. After completing this module, students will be able to:

 • Describe the Microsoft Teams PowerShell module
 • Explain how to connect to Microsoft Teams by using PowerShell
 • Manage Microsoft Teams with the Microsoft Teams PowerShell module

This module explains the three types of jobs: local jobs, Windows PowerShell remote jobs, and Common Information Model (CIM)/Windows Management Instrumentation (WMI) jobs. These job types form the basis of the Windows PowerShell job system. After completing this module, students will be able to:

 • Explain the purpose and functionality of background jobs
 • Start jobs
 • Manage jobs
 • Retrieve job results
 • Use background jobs

This module covers how to use scheduled jobs. In Windows PowerShell, scheduled jobs are essentially scheduled tasks. They follow the same rules for actions, triggers, and other features, and run Windows PowerShell scripts by design. After completing this module, students will be able to:

 • Explain how to run Windows PowerShell scripts as scheduled tasks
 • Create and run a Windows PowerShell script as a scheduled task
 • Explain the purpose and use of scheduled jobs
 • Create job options and triggers
 • Create scheduled jobs
 • Retrieve scheduled job results
 • Use scheduled jobs

Brzi upit

Prijavite se

Lokacija 


Trajanje: 40 sati

Brzi upit