Ovu edukaciju možete pohađati 100% subvencionirano uz HZZ vaučer.

Tijekom edukacije studenti će usvojiti znanja o osnovnoj administraciji Microsoft Windows Server operacijskih sustava i o administraciji operacijskih sustava Microsoft Windows Server u složenijim okruženjima te će usvojiti vještine potrebne za administriranje uslužnim programima naredbenog retka za upravljanje serverom i upravljanje dodatnim uslugama u okruženjima koja se temelje na operacijskom sustavu Microsoft Windows Server.

 

Cilj ove edukacije je da uz praktična vježbe i razumijevanje administracije operacijskih sustava Microsoft Windows Server studenti nauče kako koristiiti sve dostupne GUI uslužne programe i uslužne programe naredbenog retka za rješavanje jednostavnih i djelomično složenih problema te kako koristiti nove usluge za pohranu i mrežne mogućnosti za stvaranje otpornog i visokodostupnog okruženja.

 

Važnost i aktualnost ovog sadržaja očituje se u činjenici da je daljnji razvoj znanja i vještina prema računarstvu u oblaku (eng. cloud) nemoguć bez uspostave čvrstih temelja u poznavanju lokalnih (eng. on-premises) rješenja.

 

Otvaranje puta prema spomenutim najnovijim tehnologijama osigurali smo uključivanjem i Microsoftove edukacije AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals s pripadajućim Microsoftovim certifikacijskim ispitom čijim polaganjem kandidat ostvaruje status Microsoft Certified: Azure Fundamentals. Treningu ćete moći pristupiti uživo u učionici (Zagreb) ili online te ćete dobiti pristup nastavnom materijalu na našem LMS sustavu.

Osnovne informacije

Move Icon

Moduli koji će se izvoditi

 • Konfiguracija sustava za pohranu
 • Konfiguracija Active Directorya
 • Konfiguracija grupnih politika
 • Konfiguracija certifikacijskog servisa

Nakon odslušanog modula studenti će steći vještine i znanja s pomoću kojih će:

 • Opravdati osnovne mogućnosti serverskog operacijskog sustava (dozvole, tipovi diskova i particija, komandne linije…).
 • Ocijeniti objekte vezane uz Active Directory (dozvole, domena, forest, grupe, korisnici, računala, uloge…).
 • Podržati mogućnosti administracije okoline korištenjem grupnih politika i postavki koje se kroz grupne politike mogu implementirati.
 • Podržati mehanizam upravljanja certifikacijskom i infrastrukturom javnog ključa.
 • Konfiguracija mrežnog podsustava Microsoft Windows Servera
 • Konfiguracija DHCP servisa
 • Konfiguracija DNS servisa
 • Konfiguracija IPAM sustava

Nakon odslušanog modula studenti će steći vještine i znanja s pomoću kojih će: 

 • Podržati implementaciju i konfiguraciju IPv4 i IPv6 mreža u serverskom operacijskom sustavu, korištenjem fiksne ili dinamičke dodjele adresa (DNS, DHCP).
 • Preporučiti implementaciju i korištenje sustava za upravljanje mrežnim adresama (IPAM).
 • Udaljeni pristup za potrebe spajanja lokacija tvrtke korištenjem Windows Servera
 • Udaljeni pristup za potrebe spajanja korisnika korištenjem Windows Servera
 • Konfiguracija servisa za udaljene lokacije I – distribuirani datotečni sustav
 • Konfiguracija servisa za udaljene lokacije II – BranchCache

Nakon odslušanog modula studenti će steći vještine i znanja s pomoću kojih će:

 • Valorizirati tehnologije udaljenog pristupa i povezivanja s udaljenim lokacijama.
 • Argumentirati implementaciju naprednih mrežnih mogućnosti operacijskih sustava zasnovanih na Microsoft tehnologijama.
 • Koncepti računarstva u oblaku
 • Azure arhitektura i servisi
 • Temeljne značajke Azurea

Nakon odslušanog modula studenti će steći vještine i znanja s pomoću kojih će:

 • Opisati upravljanje troškovima u Azureu
 • Opisati značajke i alate za usklađenost
 • Opisati značajke i alate za upravljanje i postavljanje Azure resursa
 • Opisati alate za nadzor u Azureu

Exam AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals (fakultativno)

Brzi upit

Prijavite se

Lokacija 


Trajanje: 75 sati

Brzi upit