Vendor: RedHat

Tehnologije: App Development / DevOps

Platforme za orkestraciju kontejnera su postale jedan od osnovnih alata kojim se razvija novi software. Iz tog je razloga važno što bolje poznavati njihovu arhitekturu, sastavne dijelove i princip rada kako bismo što bolje mogli iskoristiti mogućnosti takve platforme i prilagoditi našim potrebama. Po završetku ovog treninga moći ćete instalirati, konfigurirati i održavati OpenShift platformu.

Osnovne informacije

Move Icon

Moduli koji će se izvoditi

  1. Arhitektura klastera
  2. Instalacija klastera i osnovna konfiguracija
  3. Korištenje varijabli za potrebe skaliranja i upravljanja regijama i zonama aplikacije
  4. Servisne komponente i komunikacijska mreža
  5. Podešavanje CoreDNS servisa
  6. Upravljanje sustavom pohrane unutar OpenShift platforme

Brzi upit

Prijavite se

Lokacija 


Trajanje: 40 sati

Brzi upit