Trening se sastoji od demonstracija i praktičnih labova kroz koje polaznici usvajaju vještine i znanje implementacije virtualnih radnih okolina i aplikacije na Azure Virtual Desktopu te optimizacije istih za rad u virtualnim okruženjima s više sesija.

Osnovne informacije

Move Icon

 1. Odabrati odgovarajući model licenciranja za Azure Virtual Desktop.
 2. Implementirati umrežavanje za Azure Virtual Desktop.
 3. Upravljati Azure Virtual Desktop sesijama pomoću Azure Bastiona.
 4. Konfigurirati prostor za pohranu za FSLogix komponente.
 5. Implementirati Azure role i role-based access control (RBAC) za Azure Virtual Desktop.
 6. Konfigurirati korisničko sučelje Azure Virtual Desktopa.
 7. Instalirati i konfigurirati aplikacije na hostu.
 8. Implementirati kontinuitet poslovanja i oporavak od katastrofe (engl. business continuity and disaster recovery).
 9. Nadgledati i upravljati performansama Azure Virtual Desktopa.
IT stručnjacima koje žele steći vještine za isporuku aplikacija na Azure Virtual Desktopu i njihovu optimizaciju za rad u virtualnim okruženjima s više sesija. Azure Virtual Desktop administrator blisko surađuje s Azure administratorima i arhitektima te s Microsoft 365 administratorima. Odgovornosti Azure Virtual Desktop administratora uključuju planiranje, implementaciju, pakiranje, ažuriranje i održavanje infrastrukture Azure Virtual Desktopa, implementaciju i upravljanje FSLogixom, nadzor performansi Azure Virtual Desktopa te automatizirano upravljanje Azure Virtual Desktopom.
Napredno poznavanje Azure administracije i višegodišnje iskustvo u obavljanju poslova IT sistemskog administratora.

Certifikacijski ispit:

 • Exam AZ-140: Configuring and Operating Microsoft Azure Virtual Desktop

Certifikat:

 • Microsoft Certified: Azure Virtual Desktop Specialty

Moduli koji će se izvoditi

In this module, you will learn how to assess existing physical and virtual desktop environments, plan and configure name resolution for Active Directory (AD) and Azure Active Directory Domain Services (Azure AD DS), and plan for Azure Virtual Desktop client deployments. format only. No bullets or lists. After completing this module, students will be able to:

 • Understand Azure Virtual Desktop components
 • Understand personal and pooled desktops
 • Recommend an operating system for an Azure Virtual Desktop implementation
 • Plan a host pools architecture

In this module, you will learn how to manage connectivity to the Internet and on-premises networks, create a host pool by using the Azure portal, deploy host pools using Azure Resource Manager templates, apply OS and application updates to a running Azure Virtual Desktop host, and create a master image. After completing this module, students will be able to:

 • Implement Azure virtual network connectivity
 • Manage connectivity to the internet and on-premises networks
 • Understanding Azure Virtual Desktop network connectivity
 • Configure an Azure Virtual Desktop session hosts using Azure Bastion
 • Configure storage for FSLogix components
 • Configure disks and file shares
 • Modify a session host image
 • Create and use a Shared Image Gallery (SIG)

In this module, you will learn how to plan and implement Azure roles and RBAC for Azure Virtual Desktop, implement Conditional Access policies for connections, plan and implement MFA, and manage security by using Azure Security Center.   After completing this module, students will be able to:

 • Manage local roles, groups and rights assignment on an Azure Virtual Desktop session hosts
 • Configure user restrictions by using AD group policies and Azure AD policies
 • Understand Conditional Access policy components
 • Prepare for Azure Active Directory (Azure AD)-based Conditional Access for Azure Virtual Desktop
 • Implement Azure AD-based Conditional Access for Azure Virtual Desktop

In this module, you will learn how to plan for FSLogix, install FSLogix, configure Cloud Cache, deploy an application as a RemoteApp, and implement and manage OneDrive for Business for a multi-session environment. After completing this module, students will be able to:

 • Configure Profile Containers
 • Configure Azure Files to store profile containers for Azure Virtual Desktop in an AAD DS environment
 • Implement FSLogix based profiles for Azure Virtual Desktop in Azure AD DS environment
 • Implement FSLogix based profiles for Azure Virtual Desktop
 • Prepare for and create MSIX app packages
 • Implement MSIX app attach container for Azure Virtual Desktop in AD DS environment

In this module, you will learn how to plan and implement a disaster recovery plan for Azure Virtual Desktop, configure automation for Azure Virtual Desktop, implement auto-scaling in host pools, and optimize session host capacity and performance. After completing this module, students will be able to:

 • Plan and implement a disaster recovery plan for Azure Virtual Desktop
 • Configure automation for Azure Virtual Desktop
 • Monitor Azure Virtual Desktop by using Azure Monitor
 • Customize Azure Workbooks for Azure Virtual Desktop monitoring
 • Configure auto-scaling of Azure Virtual Desktop session hosts
 • Verify auto-scaling of Azure Virtual Desktop session host

Brzi upit

Prijavite se

Lokacija 


Trajanje: 32 sati

Brzi upit