Tečaj kombinira predavanja sa studijima slučaja kako bi se demonstrirala osnovna načela dizajna.

Osnovne informacije

Move Icon

 1. Oblikovati IT rješenje za upravljanje, arhitekturu aplikacija, relacijske i nerelacijske sustave za pohranu, integraciju podataka, provjeru autentičnosti, autorizaciju i identitet.
 2. Oblikovati mrežna rješenja, rješenja za backup i  oporavak podataka, rješenja za monitoring i rješenja za migraciju.
Osobama koje imaju iskustvo i znanje u poslovima umrežavanja, virtualizacije, sigurnosti, kontinuiteta poslovanja, oporavka od katastrofe (eng. disaster recovery) i upravljanja te osobama koje imaju iskustvo u projektiranju i arhitekturi IT rješenja.

Prije pohađanja treninga AZ-305 polaznici moraju imati prethodno iskustvo u razvijanju i administriranju Azure resursa i konceptualno znanje o:

 • Azure Active Directory
 • Azure tehnologijama kao što su VM, kontejneri i serverless
 • Azure virtualnim mrežama koje koje uključuju load balancer
 • Azure tehnologijama za pohranu podataka
 • Messaging i visokoj dostupnosti (engl. high availability)

Polaznicima treninga AZ-305, u cilju usvajanja potrebnog predznanja, predlažemo besplatno pohađanje edukacije na našem LMS sustavu kako slijedi:

 • AZ-104: Manage identities and governance in Azure
 • AZ-104: Implement and manage storage in Azure
 • AZ-104: Configure and manage virtual networks for Azure administrators
 • AZ-104: Deploy and manage Azure compute resources
 • AZ-104: Monitor and back up Azure resources

Certifikacijski ispit:

 • Exam AZ-305: Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

Certifikat:

 • Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert

Moduli koji će se izvoditi

In this module you will learn about governance and compute solutions. After completing this module, students will be able to:

 • Design a governance solution
 • Design a compute solution

In this module, you will learn about non-relational storage, relational storage, and data integration solutions. After completing this module, students will be able to:

 • Design a non-relational storage solution
 • Design a relational storage solution
 • Design a data integration solution

In this module you will learn about app architecture, authentication and authorization, and logging and monitoring solutions. After completing this module, students will be able to:

 • Design an app architecture solution
 • Design authentication and authorization solutions
 • Design a logging and monitoring solution

In this module you will learn about networking, business continuity, and migration solutions. After completing this module, students will be able to:

 • Design a networking infrastructure solution
 • Design a business continuity solution
 • Design a migration solution

Brzi upit

Prijavite se

Lokacija 


Trajanje: 32 sati

Brzi upit