Tijekom treninga usvojiti ćete vještine i znanja potrebne za primjenu različitih pristupa te algoritama umjetne inteligencije i strojnog učenja za rješavanje poslovnih problema.

Osnovne informacije

Move Icon

Moduli koji će se izvoditi

 • Identify AI and ML Solutions for Business Problems
 • Formulate a Machine Learning Problem
 • Select Approaches to Machine Learning
 • Collect Data
 • Transform Data Topic
 • Engineer Features
 • Work with Unstructured Data
 • Train a Machine Learning Model
 • Evaluate and Tune a Machine Learning Model
 • Build Regression Models Using Linear Algebra
 • Build Regularized Linear Regression Models
 • Build Iterative Linear Regression Models
 • Build Univariate Time Series Models
 • Build Multivariate Time Series Models
 • Train Binary Classification Models Using Logistic Regression
 • Train Binary Classification Models Using k-Nearest Neighbor
 • Train Multi-Class Classification Models
 • Evaluate Classification Models
 • Tune Classification Models
 • Build k-Means Clustering Models
 • Build Hierarchical Clustering Models
 • Build Decision Tree Models
 • Build Random Forest Models
 • Build SVM Models for Classification
 • Build SVM Models for Regression
 • Build Multi-Layer Perceptrons (MLP)
 • Build Convolutional Neural Networks (CNN)
 • Build Recurrent Neural Networks (RNN)
 • Deploy Machine Learning Models
 • Automate the Machine Learning Process with MLOps
 • Integrate Models into Machine Learning Systems
 • Secure Machine Learning Pipelines
 • Maintain Models in Production

Brzi upit

Prijavite se

Lokacija 


Trajanje: 40 sati

Brzi upit