Ovaj trening pokazati će vam kako alati generativne umjetne inteligencije (AI) odgovarajući na vaš upit generiraju slike na način da mogu brzo kreirati umjetnost, ilustracije, dijagrame, skice, grafičke koncepte te se mogu primijeniti u razne druge svrhe omogućujući vam tako uštedu vremena i novca pri oblikovanju i razvoju grafičkih koncepata, prilagođenih slika i dizajnu proizvoda.

Osnovne informacije

Move Icon

Moduli koji će se izvoditi

  • Generate an Image
  • Select an Appropriate AI Image-Generation Tool
  • Describe the Subject Matter of Your Desired Image
  • Describe the Style of Your Desired Image
  • Leverage the Variability of AI-Generated Images
  • Handle Ethical Concerns

Brzi upit

Prijavite se

Lokacija 


Trajanje: 4 sati

Brzi upit