Vendor: PMI/IPMA

Tehnologije: Project Management

Tijekom seminara usvojit ćete znanja i vještine o ključnim pristupima spektra isporuke vrijednosti upravljanja projektima, a to su prediktivni (waterfall), adaptivni (agile) i hibridni pristup. Kroz interaktivne metode učenja, diskusije i studije slučaja usvojit ćete dubinsko razumijevanje teorije upravljanja projektima i praktične vještine potrebne za polaganje certifikacijskog ispita. Po uspješnom završetku ove edukacije polaznik dobiva potrebnih 35 PDU bodova za pristup ispitu te znanje potrebno za uspješno stjecanje certifikata.

Osnovne informacije

Move Icon

Moduli koji će se izvoditi

 • Uvod u PMP certifikaciju: Zahtjevi, proces prijave i format ispita
 • Pregled PMBOK-a i standarda za upravljanje projektima
 • Uloga voditelja projekta
 • Organizacijski utjecaj na upravljanje projektima
 • Životni ciklus i faze projekta
 • Dionici i upravljanje dionicima
 • Planiranje opsega
 • Definiranje i kontrola opsega
 • Planiranje rasporeda i kontrola vremena
 • Planiranje troškova
 • Procjena troškova i budžetiranje
 • Upravljanje i kontrola troškova
 • Planiranje kvalitete, osiguranje kvalitete i kontrola kvalitete
 • Planiranje resursa
 • Procjena i dodjela resursa
 • Upravljanje timom i razvoj tima
 • Planiranje komunikacije i upravljanje komunikacijom
 • Planiranje upravljanja rizicima
 • Identifikacija i analiza rizika
 • Odgovori na rizike
 • Planiranje nabava, selekcija dobavljača i ugovaranje
 • Razvoj povelje projekta
 • Razvoj plana upravljanja projektom
 • Izvršavanje, monitoring, kontrola i zatvaranje projekta
 • Etika i profesionalne odgovornosti voditelja projekta
 • Pregled i savjeti za polaganje PMP ispita
 • Simulacija ispita i rješavanje pitanja
 • Intenzivan pregled ključnih točaka PMBOK-a
 • Rješavanje uzorčkih pitanja i rasprava o odgovorima
 • mpletna simulacija PMP ispita
 • Razrada ispitnih pitanja i objašnjenje pravilnih odgovora

Brzi upit

Prijavite se

Lokacija 


Trajanje: 35 sati

Brzi upit