Dobar dizajn i kreativnost u rješavanju i analiziranju problema, kao i pravilno korištenje tehničkih alata za sprječavanje i otkrivanje problema, sastavni su dijelovi ovog treninga. U poslovima podešavanja SQL-a ne treba tražiti čarobna rješenja u obliku posebnih softverskih alata, problemi sa slabim performansama najčešće su posljedica loše optimiziranih aplikacija, a ne Oracle baza podataka ili infrastrukture.

Osnovne informacije

Move Icon

Moduli koji će se izvoditi

 • Introduction
 • Application Tracing
 • Optimizer
 • Generating and Displaying Execution Plan
 • Interpreting Execution Plan
 • Table and Index Access Paths
 • Join
 • Other Optimizer Operators
 • Optimizer Statistics
 • Bind Variables
 • SQL Plan Management
 • Workshop

Brzi upit

Prijavite se

Lokacija 


Trajanje: 24 sati

Brzi upit